voorstraat

Vitale Kernen ziet vragen beantwoord

Tijdens het bezoek van een delegatie van gemeenteraad op 10 juni jl. aan de kern Oude-Tonge is er uitvoerig stilgestaan bij de verpaupering op hoek Voorstraat-Oostdijk. Vandaar dat Vitale Kernen het college de vraag heeft gesteld welke actie zij heeft ondernomen om de kwaliteit van de hoek Voorstraat/Oostdijk te verbeteren? …

uitkeringsgerechtigde

Motie voor bijstandsgerechtigden

Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken heeft bekendgemaakt dat een aantal gemeente kunnen deelnemen aan een experiment. Het experiment gaat over het …

blauwalg

De blauwalg in het Volkerak

De afgelopen weken heeft de haven van Ooltgensplaat vol gelegen met blauwalg. De smurrie wat ligt te rotten en voor een ondraaglijke …