Tussenstand beleidsplan MOOI

Het college heeft een rapport opgesteld over beleidsplan Mooi. Een plan wat een bezuiniging is op de subsidies van verenigingen en stichtingen. De subsidies bij verenigingen is terug gebracht naar nul. Maar Mooi is ook bedoeld voor nieuw beleid. Het nieuwe beleid is voornamelijk dat er andere subsidies mogelijk zijn. …

Asbestbrandjes in Oude-Tonge

Raadslid De Vos van Vitale Kernen heeft aandacht gevraagd voor de onveilige situatie op de voormalige camping in Oude-Tonge. Drie keer achter …

College vergeet De Ventjager

Vitale Kernen heeft aan het college de vraag gesteld waarom er een bouwvergunning is verleend voor het bouwen van 76 recreatiewoningen in …

Huisartsen Den Bommel ontevreden

Vitale Kernen heeft afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering vragen gesteld; -Waarom heeft de voorzitter van het college en de gemeentesecretaris geen initiatief …

Handen af van de brandweer!

Vitale Kernen en SGP hebben met verbazing kennisgenomen van de uitlatingen van de heer Littooij, directeur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De heer Littooij …